Impona hanteert de wettelijke garantie op al haar producten. Dit betekent dat elk product moet doen wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten en geen gebreken mag vertonen die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik. Je kunt de wettelijke garantie terugvinden op www.rijksoverheid.nl.

Als je een gebrek ontdekt dat niet zichtbaar was op het moment van aankoop, meldt dit dan binnen een redelijke termijn aan Impona. Als Impona oordeelt dat het product inderdaad gebreken vertoont die niet te wijten zijn aan normale slijtage, verkeerd gebruik of het niet verrichten van onderhoud, zal Impona het product binnen een door haar aangegeven termijn repareren of vervangen. Tijdens de reparatie heb je geen recht op een vervangend product of enige vorm van vergoeding.

Als Impona oordeelt dat reparatie niet mogelijk is of gezien de kosten van herstel niet van haar verwacht kan worden, zal Impona een vergelijkend vervangend product aanbieden. Als dit niet mogelijk is, zal Impona het aankoopbedrag teruggeven.

Houd er rekening mee dat je geen recht hebt op herstel, vervanging of vergoeding als je je niet houdt aan de instructies van Impona, het product op een verkeerde manier gebruikt, geen onderhoud verricht aan het product of als het product bewerkt is. Garantie op sieraden bedraagt één jaar vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van Impona-producten waarin leer is verwerkt, waarvoor een garantieperiode van een half jaar geldt vanaf de aankoopdatum.